Inschrijfformulier Dragontrek

Hier onder kunt u zich on-line inschrijven voor het onderdeel Dragontrek.

Inschrijven is mogelijk tot 16 juni 2017 of tot het maximum aantal teams is bereikt.
Het vaste aantal deelnemers per team per boot is 6.
De kosten voor deelname bedragen:

  • voor Bedrijventeams: € 20,00 (per team).
  • Voor Verenigingen/familie/vriendenteams: € 10,00 (per team).

Het inschrijfgeld dient direct bij inschrijving te worden voldaan op IBAN Rekening nummer:
NL10 RBRB 0691 2632 72
Tav: De Penningmeester Stichting Recreatie en Water
Omschrijving: Dragontrek ODW, uw volledige eigen Naam en uw Teamnaam.
Alleen dan kunnen we de inschrijving definitief maken.


Teamnaam (*)
Naam (*)
Adres (*)
Postcode (*)
Plaatsnaam (*)
Emailadres (*)
Telefoonnummer (*)
Geboortedatum (*)
Opmerkingen

* = verplicht
Pas na een bevestiging van de "Commissie Dragontrek" wordt uw inschrijving definitief.

Door te klikken op de knop verzenden gaat u akkoord met onderstaand "Reglement voor deelname aan de Dragontrek":

REGLEMENT WOUBRUGSE DRAGONTREK op Zaterdag 17 juni 2017
1. Je zit met 12 man in een grote Drakenboot, 6 tegen 6, de teams tegenover elkaar. Er is één stuurman aan boord van de organisatie.
2. Een wedstrijd duurt maximaal 1 minuut. Midden boven de boot hangt een touw wat dient als markering. Op het startsein ga je volle kracht tegen elkaar in roeien en probeer je de tegenstander voorbij het markeerpunt te krijgen. Het lijkt dus een beetje op touwtrekken, maar de richting is andersom.
3. Het winnende team binnen 1 minuut krijgt 3 punten, het verliezende 0 punten. Als het na 1 minuut onbeslist is krijgen beide teams 1 punt.
4. Ieder Team vaart minimaal 3 Races. Het competitieschema wordt opgesteld als het totaal aantal Teams bekend is.
5. De eerste race start om ongeveer 15.00 uur; de finales om ongeveer 16.00 uur. (tijden onder voorbehoud, de definitieve tijden worden vermeld in het wedstrijdschema)
6. Ieder team meldt zich minimaal 20 minuten voor aanvang bij Comriekade 3, vóór Kapper Piet Groot bij de brug.
7. Moedwillig omslaan (dit ter beoordeling van de wedstrijdleiding) betekent diskwalificatie.
8. LET OP: ook na iedere heat wordt er verwacht dat het team er alles aan doet de drakenboot veilig en rustig naar de kant te peddelen zodat de volgende heat op tijd van start kan en de kans op letsel aan de deelnemers en/of schade aan de boot tot een minimum worden beperkt. Uit de boot springen, gaan staan in de boot op open water e.d. verhoogt de kans op omslaan enorm en zal door de wedstrijdleiding dan ook worden beschouwd als ongeoorloofd gedrag, met diskwalificatie als gevolg OF uitsluiten van het team van deelname in volgende jaargangen.
9. De totale kosten voor deelname bedragen:
o voor Bedrijventeams: € 20,00 (per team).
o Voor Verenigingen/familie/vriendenteams: € 10,00 (per team).
N.B.: Deze kosten moeten volledig worden/zijn voldaan op het moment van inschrijving. Het aantal mogelijke aanmeldingen is beperkt. Bij niet tijdige betaling behoudt de organisatie het recht om een ander team voorrang te verlenen van aanmelding.
10. Teams die zich inschrijven als vereniging/familie/vriendenteam mogen géén commerciële uitingen (bedrijfsnaam/reclame op kleding of anderzijds) voeren. Bij overtreding volgt uitsluiting van deelname.
11. Meedoen aan de Dragontrek is geheel voor eigen risico. De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor enigerlei letsel e/o schade aan personen e/o goederen.