Schrijf je nu in voor de Drakenbootraces 2019!

Drakenboot racen is een peddelsport die oorspronkelijk uit Azië komt. De 13 meter lange boten zijn voorzien van prachig beschilderde drakenkop en staart. Voor op de boot zit een trommelaar die het ritme van de slagpeddelaars volgt. Jaarlijks worden er nationale en internationale wedstrijden gevaren. Er wordt doorgaans gestreden op de afstanden 200, 500 en 2000 meter. Discipline, fysieke kracht en gelijkheid van de 20 peddelaars vormen samen de sleutel tot succes bij de drakenbootsport. Tijdens de Open Dag Waterrecreatie zitten er 8 peddelaars in de boot. Een leuke bijkomstigheid is dat het Drakenbootfeest sinds 2009 staat vermeld op de Lijst van Meesterwerken van het Orale en Immateriële Erfgoed van de Mensheid…

Je hebt nog tot 1 juni 2019 om je in te schrijven!

Dag(en)

:

Uur(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

 

Inschrijfformulier Drakenbootraces

Hier onder kunt u zich on-line inschrijven voor de drakenbootraces.

Inschrijven is mogelijk tot 1 juni 2019 of tot het maximum aantal teams is bereikt.
Het vaste aantal deelnemers per boot is 9, waarvan 2 dames, 6 heren, aangevuld met één trommelaar.

De kosten voor deelname bedragen:

  • voor Bedrijventeams: € 125,00 (per team).
  • Voor Verenigingen/familie/vriendenteams: € 75,00 (per team).

Het inschrijfgeld dient direct bij inschrijving te worden voldaan op IBAN Rekening nummer:
NL10 RBRB 0691 2632 72
Tav: De Penningmeester Stichting Recreatie en Water
Omschrijving: Drakenbootrace ODW, uw volledige eigen Naam en uw Teamnaam.
Alleen dan kunnen we de inschrijving definitief maken.


Teamnaam (*)
Naam (*)
Adres (*)
Postcode (*)
Plaatsnaam (*)
Emailadres (*)
Telefoonnummer (*)
Geboortedatum (*)
Opmerkingen

* = verplicht
Pas na een bevestiging van de "Commissie Drakenbootraces" wordt uw inschrijving definitief.

Door te klikken op de knop verzenden gaat u akkoord met onderstaand “Reglement voor deelname aan de Drakenbootraces”:

REGLEMENT WOUBRUGSE DRAKENBOOTRACES op Zaterdag 15 juni 2019
1. Een team bestaat uit 8 peddelaars (waarvan minimaal 2 dames) en 1 trommelaar.
2. Elk team vaart 2 races, de beide tijden worden opgeteld.
3. De snelste 4 ploegen varen de kleine finale of de grote finale.
4. De eerste race start om ongeveer 10.30 uur; finales om ongeveer 14.30 uur. (tijden onder voorbehoud, de definitieve tijden worden vermeld in het wedstrijdschema)
5. Ieder team meldt zich zowel voor de 1e als 2e race minimaal 20 minuten voor aanvang bij de finish stand.
6. Moedwillig omslaan (dit ter beoordeling van de wedstrijdleiding) betekent diskwalificatie.
7. LET OP: ook na iedere heat wordt er verwacht dat het team er alles aan doet de drakenboot veilig en rustig naar de kant te peddelen zodat de volgende heat op tijd van start kan en de kans op letsel aan de deelnemers en/of schade aan de boot tot een minimum worden beperkt. Uit de boot springen, gaan staan in de boot op open water e.d. verhoogt de kans op omslaan enorm en zal door de wedstrijdleiding dan ook worden beschouwd als ongeoorloofd gedrag, met diskwalificatie als gevolg OF uitsluiten van het team van deelname in volgende jaargangen.
8. De kosten voor deelname bedragen:
o voor Bedrijventeams: € 125,00 (per team).
o Voor Verenigingen/familie/vriendenteams: € 75,00 (per team).
N.B.: Deze kosten moeten volledig worden/zijn voldaan op het moment van inschrijving. Het aantal mogelijke aanmeldingen is beperkt. Bij niet tijdige betaling behoudt de organisatie het recht om een ander team voorrang te verlenen van aanmelding.
9. Teams die zich inschrijven als vereniging/familie/vriendenteam mogen géén commerciële uitingen (bedrijfsnaam/reclame op kleding of anderzijds) voeren. Bij overtreding volgt uitsluiting van deelname.
10. Meedoen aan de Drakenbootraces is geheel voor eigen risico. De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor enigerlei letsel e/o schade aan personen e/o goederen.

Drakenboot racen is een peddelsport die oorspronkelijk uit Azië komt. De 13 meter lange boten zijn voorzien van prachig beschilderde drakenkop en staart. Voor op de boot zit een trommelaar die het ritme van de slagpeddelaars volgt. Jaarlijks worden er nationale en internationale wedstrijden gevaren. Er wordt doorgaans gestreden op de afstanden 200, 500 en 2000 meter. Discipline, fysieke kracht en gelijkheid van de 20 peddelaars vormen samen de sleutel tot succes bij de drakenbootsport. Tijdens de Open Dag Waterrecreatie zitten er 8 peddelaars in de boot. Een leuke bijkomstigheid is dat het Drakenbootfeest sinds 2009 staat vermeld op de Lijst van Meesterwerken van het Orale en Immateriële Erfgoed van de Mensheid…