Inschrijfformulier Braderie Woubrugge

Hier kunt u zich on-line inschrijven voor de braderie. Inschrijven is mogelijk tot 1 april 2018.
Na inschrijving ontvangt u in direct een factuur voor het volledige bedrag van de kraamhuur.
Uw inschrijfgeld van € 15,00 wordt als deelbetaling van deze factuur afgeboekt.

De volgende tarieven zijn van toepassing:

  • 4m plaats inclusief kraam           € 65,00
  • Grondplaats per meter                € 15,00
  • Toeslag etens/drinkwaren           € 10,00 per meter
  • Toeslag stroom (220V)                   € 5,00 per aansluiting

Kortingen:

  • Bij 2 kramen € 15,00 korting op de kraamhuur.
  • Bij 3 of meer kramen € 40,00 korting op de kraamhuur.
  • Nieuwe deelnemers (indien je de afgelopen 2 jaar niet hebt meegedaan) krijgen € 10,00 korting op de totaalprijs.
  • Indien uw inschrijving én inschrijfgeld vóór 1 maart 2018 door ons is ontvangen geldt er een vroegboekkorting van € 10,00.

Het inschrijfgeld van € 15,00 dient direct te worden voldaan op IBAN Rekening nummer:
NL10 RBRB 0691 2632 72
Tav: De Penningmeester Stichting Recreatie en Water
Omschrijving: Braderie ODW, uw (Bedrijfs) naam en (bij voorkeur) uw KvK nummer.
Alleen dan kunnen we de inschrijving definitief maken.

Het restant van de factuur dient voor 31 mei 2018 te zijn voldaan op hetzelfde rekening nummer.


(Bedrijfs) naam (*)
KvK nummer
Contactpersoon (*)
Adres (*)
Postcode (*)
Plaatsnaam (*)
Emailadres (*)
Telefoonnummer (*)
Branche (*)
Assortiment (*)
Aantal kramen van 4 meter / €65,00 per kraam
Aantal meter grondplaats / €15,00 per meter zonder kraam
Eigen verkoopwagen (Ja/Nee *)
Lengte verkoopwagen inclusief dissel
Breedte verkoopwagen met luifel en klep
Stroom nodig (Aantal aansluitingen) / €5,00 per aansluiting 220V (*)
Toeslag eten- en drinkwaren (Ja/Nee) / €10,00 per meter (*)
Opmerkingen

[recaptcha]

* = verplicht
Pas na een bevestiging van de Braderie Commissie wordt uw inschrijving definitief.

Door te klikken op de knop verzenden gaat u akkoord met onderstaande "Regels voor standhouders":

Algemene Regelgeving voor standhouders braderie Open Dag Waterrecreatie Woubrugge:
* Onze plaatselijke brandweer controleert elk jaar op de toegankelijkheid voor bluswagens langs onze braderie.
* De warenwetsinspectie controleert onder andere op vergunningen voor verkoop van alcoholische dranken.
* Op het inschrijfformulier dient u goed aan te geven wat uw verkoopproducten zijn. Wij hebben het recht om producten welke niet op het inschrijfformulier vermeld staan te verwijderen.
* Wij doen niet aan branchebescherming, maar proberen er wel rekening mee te houden dat er niet teveel kramen van dezelfde branche aanwezig zijn.
* Aangegeven voorkeuren/wensen op het inschrijfformulier zien wij als verzoek en niet als recht.
* Bij inschrijving van een grondplaats moet u de lengte van uw verkoopwagen doorgeven inclusief dissel.
* Heeft uw verkoopwagen een luifel of klep dan ook de breedte doorgeven wanneer deze uitgeklapt is.
* Uw kraam en/of grondplek krijgt u op de dag zelf toegewezen onder verwijzing van het aan u toegestuurde kraamnummer en/of grondplaatsnummer.
* Om filevorming te voorkomen vragen wij u op de door ons voorgestelde tijden te arriveren, te weten:
_______tussen 06.00 en 07.00 uur alle voertuigen groter dan een personenauto (bestelbussen, etc.);
_______tussen 07.00 en 08.00 uur alle voertuigen gelijk aan een personenauto, evt. met aanhanger;
_______uiterlijk om 09.00 uur dient u uw plaats ingenomen te hebben en het voertuig dient op de daartoe aangewezen parkeerplaats te staan.
_______vanaf 17.00 uur kunt u de braderie weer verlaten (vertrek voor die tijd is niet toegestaan)
* Bij aankomst dient u zich te melden bij een van de parkeerregelaars.
* Auto achter/bij de kraam is op de gehele braderie niet mogelijk.
* Niet uitbreiden aan de voorzijde van de kramen.
* Geen rekken of verkoopwaar voor de kraam die de doorgang belemmeren.
* Een minimale doorgang garanderen voor een (brandweer)vrachtwagen, dit is ook van toepassing op luifels en kleppen.
* Aanwezigheid van blusapparatuur voor diegenen welke dit verplicht zijn vanwege hun bedrijfsvoering.
* De benodigde vergunningen kunnen overleggen.
* U dient de fatsoensregels te handhaven voor de bewoners, zoals poorten en deuren vrijhouden en u dient de bewoners ten allen tijde vrije doorgang te verlenen.
* U dient rekening te houden met de rijrichting bij vertrek.
* Bent u zonder tijdige afmelding afwezig (minimaal een week voor de Braderie plaats vindt) dan ontvangt u van ons een no-show rekening. Deze bedraagt de helft van de kraamhuur en/of grondplaats (te weten Є 32,50 en/of Є 7,50 per meter).
* AAN HET EINDE VAN DE DAG DIENT U UW KRAAM/GRONDPLAATS SCHOON ACHTER TE LATEN EN EIGEN VUIL DIENT U ZELF AF TE VOEREN.