Inschrijfformulier Braderie Woubrugge

Hier kunt u zich on-line inschrijven voor de braderie. Inschrijven is mogelijk tot 31 mei 2019.
Na inschrijving ontvangt u in direct een factuur voor het volledige bedrag van de kraamhuur.
Uw inschrijfgeld van € 15,00 wordt als deelbetaling van deze factuur afgeboekt.

De volgende tarieven zijn van toepassing:

  • 4m plaats inclusief kraam           €45,00 i.p.v. € 65,00 (Jubileumkorting!)
  • Grondplaats per meter                € 10,00
  • Toeslag etens/drinkwaren          € 10,00 per meter
  • Toeslag stroom (220V)                  € 5,00 per aansluiting

Kortingen:

  • Nieuwe deelnemers (indien je de afgelopen 2 jaar niet hebt meegedaan) krijgen € 10,00 korting op de totaalprijs.

Het inschrijfgeld van € 15,00 dient direct te worden voldaan op IBAN Rekening nummer:
NL10 RBRB 0691 2632 72
Tav: De Penningmeester Stichting Recreatie en Water
Omschrijving: Braderie ODW, uw (Bedrijfs) naam en (bij voorkeur) uw KvK nummer.
Alleen dan kunnen we de inschrijving definitief maken.

Het restant van de factuur dient voor 8 juni 2019 te zijn voldaan op hetzelfde rekening nummer.


(Bedrijfs) naam (*)
KvK nummer
Contactpersoon (*)
Adres (*)
Postcode (*)
Plaatsnaam (*)
Emailadres (*)
Telefoonnummer (*)
Branche (*)
Assortiment (*)
Aantal kramen van 4 meter / €45,00 per kraam
Aantal meter grondplaats / €15,00 per meter zonder kraam
Eigen verkoopwagen (Ja/Nee *)
Lengte verkoopwagen inclusief dissel
Breedte verkoopwagen met luifel en klep
Stroom nodig (Aantal aansluitingen) / €5,00 per aansluiting 220V (*)
Toeslag eten- en drinkwaren (Ja/Nee) / €10,00 per meter (*)
Opmerkingen

* = verplicht
Pas na een bevestiging van de Braderie Commissie wordt uw inschrijving definitief.

Door te klikken op de knop verzenden gaat u akkoord met onderstaande "Regels voor standhouders":

Algemene Regelgeving voor standhouders braderie Open Dag Waterrecreatie Woubrugge:
* Onze plaatselijke brandweer controleert elk jaar op de toegankelijkheid voor bluswagens langs onze braderie.
* De warenwetsinspectie controleert onder andere op vergunningen voor verkoop van alcoholische dranken.
* Op het inschrijfformulier dient u goed aan te geven wat uw verkoopproducten zijn. Wij hebben het recht om producten welke niet op het inschrijfformulier vermeld staan te verwijderen.
* Wij doen niet aan branchebescherming, maar proberen er wel rekening mee te houden dat er niet teveel kramen van dezelfde branche aanwezig zijn.
* Aangegeven voorkeuren/wensen op het inschrijfformulier zien wij als verzoek en niet als recht.
* Bij inschrijving van een grondplaats moet u de lengte van uw verkoopwagen doorgeven inclusief dissel.
* Heeft uw verkoopwagen een luifel of klep dan ook de breedte doorgeven wanneer deze uitgeklapt is.
* Uw kraam en/of grondplek krijgt u op de dag zelf toegewezen onder verwijzing van het aan u toegestuurde kraamnummer en/of grondplaatsnummer.
* Om filevorming te voorkomen vragen wij u op de door ons voorgestelde tijden te arriveren, te weten:
_______tussen 07.00 en 08.00 uur alle voertuigen groter dan een personenauto (bestelbussen, etc.);
_______tussen 08.00 en 09.00 uur alle voertuigen gelijk aan een personenauto, evt. met aanhanger;
_______uiterlijk om 10.00 uur dient u uw plaats ingenomen te hebben en het voertuig dient op de daartoe aangewezen parkeerplaats te staan.
_______vanaf 17.00 uur kunt u de braderie weer verlaten (vertrek voor die tijd is niet toegestaan)
* Bij aankomst dient u zich te melden bij een van de parkeerregelaars.
* Auto achter/bij de kraam is op de gehele braderie niet mogelijk.
* Niet uitbreiden aan de voorzijde van de kramen.
* Geen rekken of verkoopwaar voor de kraam die de doorgang belemmeren.
* Een minimale doorgang garanderen voor een (brandweer)vrachtwagen, dit is ook van toepassing op luifels en kleppen.
* Aanwezigheid van blusapparatuur voor diegenen welke dit verplicht zijn vanwege hun bedrijfsvoering.
* De benodigde vergunningen kunnen overleggen.
* U dient de fatsoensregels te handhaven voor de bewoners, zoals poorten en deuren vrijhouden en u dient de bewoners ten allen tijde vrije doorgang te verlenen.
* U dient rekening te houden met de rijrichting bij vertrek.
* Bent u zonder tijdige afmelding afwezig (minimaal een week voor de Braderie plaats vindt) dan ontvangt u van ons een no-show rekening. Deze bedraagt de helft van de kraamhuur en/of grondplaats (te weten Є 32,50 en/of Є 7,50 per meter).
* AAN HET EINDE VAN DE DAG DIENT U UW KRAAM/GRONDPLAATS SCHOON ACHTER TE LATEN EN EIGEN VUIL DIENT U ZELF AF TE VOEREN.