Inschrijfformulier Kofferbakverkoop Woubrugge

Hier kunt u zich on-line inschrijven voor de braderie. Inschrijven is mogelijk tot 15 mei 2017.

Het inschrijfgeld van € 10,00 dient direct te worden voldaan op IBAN Rekening nummer:
NL10 RBRB 0691 2632 72
Tav: De Penningmeester Stichting Recreatie en Water
Omschrijving: Kofferbakverkoop ODW, uw Naam en het Kenteken nummer van uw personenwagen.
Alleen dan kunnen we de inschrijving definitief maken.


Naam (*)
Adres (*)
Postcode (*)
Plaatsnaam (*)
Emailadres (*)
Telefoonnummer (*)
Geboortedatum (*)
Kenteken Personenauto (*)
Opmerkingen

* = verplicht
Pas na een bevestiging van de Kofferbakverkoop Commissie wordt uw inschrijving definitief.

Door te klikken op de knop verzenden gaat u akkoord met onderstaande "Regels voor deelname aan de Kofferbakverkoop":

De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Kofferbakverkoop tijdens de Open Dag Waterrecreatie in Woubrugge.
1. Deelnemers dienen zich vooraf schriftelijk in te schrijven via de website middels het inschrijfformulier.
2. De kosten voor deelname bedragen € 10,00 per voertuig en dit dient vooraf te zijn overgemaakt op ons bankrekeningnummer NL10 RBRB 0691263272 t.a.v. De Penningmeester, Stichting Recreatie en Water met omschrijving Kofferbakverkoop. Deelnemers ontvangen hiervan een rekening.
3. Na bevestiging van de organisatie is de inschrijving definitief.
4. De Kofferbakverkoop is alleen bedoeld voor normale personenauto's, dus geen busjes, auto's met aanhanger, campers e.d.
5. Deelnemers dienen zoveel mogelijk vanuit de auto te verkopen, maar mogen wel een kleed of zeil neerleggen van max. 3x3 meter of een klein bijzettafeltje mits de ruimte dit toelaat.
6. De weg moet te allen tijde vrij blijven van auto's en verkoopwaren in verband met calamiteiten
7. Deelnemers mogen alleen gebruikte, 2e hands spullen verkopen uit eigen huisraad.
8. Het is niet toegestaan om partijgoederen, nieuwe artikelen en/of etens- en drinkwaren te verkopen.
9. Deelnemers verkopen geen andere zaken dan waarvoor de Kofferbakverkoop bedoeld is, dus geen verkoop van wapens/drugs/rookwaren/gokspellen/loterijen e.d.
10. Deelnemer is 18 jaar of ouder.
11. Deelnemer is op de hoogte van deze regels en zal deze in acht nemen.
12. Deelnemers kunnen vanaf 09.00 uur arriveren en uiterlijk om 10.00 uur dient u uw plaats te hebben ingenomen.
13. Vanaf 16.00 uur kan de plek weer verlaten worden (vertrek voor die tijd is niet toegestaan).
14. Door de organisatie wordt een standplaats toegewezen en deelnemer neemt deze regel in acht.
15. Deelnemer laat geen huisraad of andere spullen achter.
16. Deelnemer zorgt voor een ordelijke plaats en levert deze aan het einde van de dag weer schoon op. Eigen vuil dient zelf afgevoerd te worden.